Osiągnięcia

Posiadamy patent przyznany przez Urząd Patentowy RP. Przedmiotem pantentu jest wynalazek, zastosowany w naszym urządzeniu do pomiaru przepuszczalności światła w szybach samochodowych (Elhos Glass Meter, EGM-1).

Posiadamy również certyfikaty nadane przez Instytucje Państwowe (Instytut Transportu Samochodowego oraz Transportowy Dozór Techniczny) dla produktów:

  • Elhos Glass Meter, typ EGM-1 (ITS)
  • Opóźnieniomierz, typ OP-1 (ITS)
  • Elhos Glass Meter, typ EGM-1 (TDT)
  • Elhos Glass Meter, typ EGM-2 (TDT)

Kontakt

ELHOS
Firma Projektowo-Usługowo-Handlowa
Witold Hosumbek, Jerzy Kaczmarski S.C.

44-145 Pilchowice
ul. Stanicka 9

tel./fax (+48) 32 235 61 78
e-mail: elhos@elhos.pl

Więcej